Цените варираат зависно од тоа колку долго крзно/коса имаат милениците, колку е заплеткано и колку време одзема да се сработи. Цените се во денари

Сите цени за бездомни миленици се на 50% попуст*

Бањање, четкање, фенирање, чистење уши, сечење нокти

Популарно

Бањање, четкање шишање, фенирање, чистење уши и сечење нокти
Сечење нокти, чистење и чупање на влакната од ушите

(Цената е за секоја услуга посебно)
Куче со мал раст
500,00 -700,00
1500,00
200,00
Куче со среден раст
800,00 -1000,00
1500,00 -1800,00
200,00
Куче со голем раст
1200,00-2000,00
1500,00-2500,00
200,00
Мачка
800,00
1500,00
200,00
  • Чешлање краткодлак миленик – 300, 00 ден.
  • Расчешлување на заплеткан миленик – 500, 00 ден.
Facebook
Instagram

Copyright © Groomroom.mk – All Rights reserved