Ценовник (МКД)

*Сите цени за бездомни животни се на 50% попуст*

Цените варираат зависно од тоа колку долго крзно/коса имаат милениците, колку е заплеткано и колку време одзема да се сработи.

 

Бањање, четкање, фенирање, чистење уши, сечење нокти

Популарно

Бањање, четкање шишање, фенирање, чистење уши и сечење нокти
Сечење нокти, чистење и чупање на влакната од ушите

(Цената е за секоја услуга посебно)
Куче со мал раст
500,00 -700,00
1000,00 - 1200,00
100,00
Куче со среден раст
700,00 -1000,00
1200,00 -1500,00
100,00
Куче со голем раст
1000,00-1500,00
1200,00-2000,00
100,00
Мачка
800,00
1500,00
100,00
  • Чешлање краткодлак миленик – 300, 00 ден.
  • Расчешлување на заплеткан миленик – 500, 00 ден.